Adatvédelmi tájékoztató

A Bíró&Bíró Kft, mint a klimaszereles.klimarendszerek.hu oldal üzemeltetője, és tulajdonosi köre kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, melyek különösen:

  • évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • évi személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
  • évi CXII. törvény – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról