Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.klimarendszerek.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

www.klimarendszerek.hu

és letölthető az alábbi linkről:

www.klimarendszerek.hu/klimarendszerekaszf.pdf

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bíró & Bíró Kft.

A szolgáltató székhelye: 5400 Mezőtúr, Eper út 31.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@klimarendszerek.hu

Képviselő neve: Bíró Attila

Cégjegyzékszáma: 16-09-005493

Adószáma: 11773298-2-16

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Cégbíróság

Telefonszáma: 0620 980 9305

Nyilvántartási száma: folyamatban…..

Telephely nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek 9:00 – 17:00 óráig

A szerződés nyelve: Magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

info@tarhely.eu

 1. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2017. március 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban a bruttó 50.000 Ft érték alatti termékek nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek, leírások és műszaki adatok eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Felelősséget nem vállalunk a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai és műszaki ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Cégünk nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okok miatt bekövetkezett árukészlet változás miatt.

A weboldalon megrendelhető termék árak változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba.

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül megjelenítésre, különösen a nyilvánvalóan téves pl. a termékek általánosan elfogadott, közismert vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. Rendelés menete

A vásárlás nem kötött regisztrációhoz!

Felhasználó a termékadatlapon a mennyiség (db) beállítása után kosárba gomb megnyomásával a kosárba helyezi a terméket

Amennyiben Felhasználó további termékeket szeretne kosárba helyezni, rákattint a

„vissza termékadatlapra” gombra

Főoldal menüpontra

Céglogra

Amennyiben Felhasználó nem kíván további termékeket megvásárolni, úgy a darabszám ellenőrzése után rákattint a tovább gombra, így a személyes, szállítási és fizetési adatok oldalra lép tovább.

A személyes adatok megadása és ellenőrzése után Felhasználó megadja a Szállítási és Fizetési adatokat, majd a Tovább gombra kattint.

Klímaberendezés vásárlása esetén Felhasználó köteles eldönteni, hogy igényel-e klímaszerelés szolgáltatást. A tovább gomra kattintva Felhasználó az adatok összegzése oldalra jut.

Az adatok összegzése oldalon Felhasználó a termék, személyes, szállítási, fizetési adatainak ellenőrzésével és a szerződési feltételek elfogadásával véglegesítheti a vásárlását.

Felhasználó megrendeléséről a vásárlás során megadott e-mail címére visszaigazoló e-mailt kap a vásárlásról. A visszaigazoló e-mail bizonyos esetekben a „spam” mappába kerülhet. Reklamáció előtt Felhasználó ellenőrzi a spam-mappáját.

A megrendelések feldolgozása a megrendelést követő 1-2 munkanapon 9:00 és 17:00 óra között történik. Amennyiben megrendelő hétvégén vagy ünnepnapon ad le rendelést, úgy annak feldolgozása a következő 1-2 munkanapon történik meg.

Fenntartjuk a jogot már visszaigazolt megrendelések visszautasítására. Erről megrendelőt minden esetben telefonon tájékoztatjuk.

 1. Szállítási módok és díjak

Személyes átvétel telephelyünkön díjmentesen:

Díjmentesen az alábbi címen:

5400 Mezűtúr, Eper utca 31.

A csomagot munkanapokon, előre egyeztetett időpontban veheti át.

A fizetés készpénzzel illetve előre utalással lehetséges.

Szállítás külső partnerünkkel:

Másnapi szállítást kizárólag 13:00 óráig leadott rendelés esetén vállalunk. Áraink az okmányvisszaforgatás díját tartalmazzák.

Házhozszállítás esetén előreutalással vagy a futárnak személyesen készpénzben fizethet.

FONTOS: SÉRÉÜLT CSOMAGOT SEMMILYEN ESETBEN SE VEGYEN ÁT A FUTÁRTÓL! Abban az esetben ha sérülés nyomait látja, kéjre a futárt jegyzőkönyv felvételére!

Különleges szabályok klímaberendezések értékesítése esetén

R410-A vagy R32 hűtőközeget tartalmazó klímaberendezéseinket a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet értelmében kizárólag a berendezést telepítő és beüzemelő érvényes F-gáz azonosítóval rendelkező szakember igazolását követően szállítjuk ki!

A készüléket a futárszolgálatnak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/) honlapjáról letöltött, sorszámmal ellátott, megfelelő helyen aláírt és lepecsételt telepítési nyilatkozat beérkezése és ellenőrzése után adjuk át. Amennyiben a telepítő vállalkozás vagy személy nem rendelkezik érvényes F-gáz azonosítóval, úgy Üzemeltető elállhat a megrendelés teljesítéséről, vagy felajánlhatja, hogy saját maga végzi a telepítést.

 1. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztót terheli.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 1. Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén Üzemeltető az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Üzemeltető címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A terméket kérjük gyári csomagolásában, minden kiegészítő tartozékával együtt visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

Ügyfél elállási jogát az alábbi esetekben nem gyakorolhatja:

Az elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése (törése, összezúzása, felbontása), vagy a termék átmeneti használata és annak sérülése a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.

Ide tartoznak legfőképpen a beüzemelt oldalfali mono, multi oldalfali, parapetes, kazettás, illetve légcsatornás klímaberendezések.

Ennek megfelelően Üzemeltető, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és a termék eredeti állapotának megfelelő állapotában átadott termékek visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat Ügyfél részére megtéríteni!

Amennyiben Ügyfél a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül, hogy a továbbiakban már nem értékesíthető, akkor az kizárja az elállási jog gyakorlását és az Üzemeltető nem kötelezhető a vételár visszatérítésre.

Üzemeltető saját hatáskörben és egyedi elbírálás alapján dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról, a fent meghatározott azon esetekben, amikor Ön nem élhet elállási jogával. Szolgáltató ilyen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből levonhatja azt.

 1. Jótállás

Felhasználó a webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A webáruházban rendelt és fogyasztói szerződés keretében (lásd. Ptk. 685.§ e. pontja) értékesített termékekre (gépekre, berendezésekre) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet szerinti jótállási feltételek vonatkoznak. A fogyasztói szerződésnek nem minősülő megrendelés esetén a felhasználót a Ptk. 305. – 311/A. §-ai szerinti szavatossági jogok illetik meg.

Jótállási és szavatossági igény a jótállási jeggyel és a vételár kifizetését igazoló bizonylat eredeti példányával érvényesíthető közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szerviz pontokon keresztül.

Termékeinkre a honlapon feltüntetett idejű jótállást (garanciát) vállalunk. A garanciális időtartam alatt vállaljuk a hibás termék javítását vagy cseréjét a klímaberendezések garanciális ügyintézése pontban leírtak szerint. Cserére kizárülag abban az esetben van lehetőség, ha a termék javítása nem lehetséges. Abban az esetben, ha az Ügyfélnek a megvásárolt klímaberendezés zajszintje nem felel meg, de az méréssel alátámasztva – az elfogadott (EUROVENT által meghatározott) mérési távolságból, – nem haladja meg a készülékhez tartozó műszaki specifikációban megadott értéket, úgy az hibának nem tekinthető. Amennyiben javítás és csere nem lehetséges, módunkban áll egy helyettesítő termék felkínálása, amennyiben a vásárló ezt nem fogadja el, a megvásárolt termék vételárát visszatérítjük.

Egyes termékeknél a szükséges alkatrészek beszerzése hosszabb időt is igénybe vehet, illet Cégünk nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból nem beszerezhető alkatrészek pótlására.

 1. Klímaberendezések garanciális ügyintézése

Cégünk által értékesített, felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén, 

a hibát cégünk felé – e-mailben, telefonon, vagy a szerviz bejelentő formanyomtatvány kitöltésével -lehet jelezni. Ezt követően a telepítést végző szakembereink egy helyszíni kiszállás keretében megkeresik a hiba okát. Amennyiben a javításhoz szükséges eszközök és alkatrészek rendelkezésre állnak, úgy a helyszínen azonnal elhárítják a hibát. Ha erre adott időpontban nincs lehetőség, egy egyeztetett, későbbi alkalommal oldják meg a hiba kijavítását.

Cégünk által értékesített, de más cég által felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén,

először a készülék telepítését és beüzemelését végző szerelőt kell értesíteni, aki a kiszállás alkalmával megállapítja, hogy javítható-e a hiba, illetve, az saját szerelési hibájából adódott-e. Amennyiben nem szerelési -, illetve telepítési hibáról van szó, úgy a berendezést telepítő szakember jelentkezését várjuk, hogy pontos leírást kapjunk a hibajelenségről, melynek tudatában megkezdjük a készülék kijavítását, illetve a javításhoz esetleg szükséges alkatrészek beszerzését.

FONTOS! Amennyiben a készülék telepítését és beüzemelést nem érvényes F-gáz azonosítóval rendelkező szakember végezte, úgy a garancia érvényét veszíti!

FONTOS! A garanciális ügyintézést kizárólag a hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és a karbantartásokat igazoló számlák felmutatása esetén áll módunkban megkezdeni! A klímaberendezések garanciája a beüzemelés napján lép életbe, de legkéssőbb a vásálást követő 31. napon!

Elveszett jótállási jegyet kizárólag az eladás napjának hitelt adó igazolás (dátummal és bélyegzővel ellátott számla) áll módunkban pótolni, az eladást követő 2 éven belül.

A 741/1987. (XII.10.) MT sz. rendelettel módosított 351/1978 (VII.6.) MT sz. rendelet alapján 8 évig biztosítjuk az alkatrészeket a klímaberendezéseinkhez.
A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a gyártókat, forgalmazókat, terhelő kötelezettségeket a 117/1991. (IX.10.)sz. kormány rendelet tartalmazza.

 1. Adatvédelem

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és e-mailben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
A weboldalon található árak, akciók, készletekkel kapcsolatos adatokra vonatkozó esetleges tévedés jogát fenntartjuk.

 1. Szerzői jogok

Miután a klimarendszerk.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a klimarendszerek.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A klimarendszerek.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 20.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 1. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 1. Panaszkezelés

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja

Close Menu
×

Cart

Ügyfélszolgálat

H-P: 8:00 – 15:00

Segítünk a klíma választásban! Műszaki információ, tanácsadás, személyes konzultáció, ajánlatkérés.